مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد
تحلیل بازار مواد غذایی کنسرو ماهی

افزایش قیمت دلار ُوسخت شدن واردات ماهی وهمچنین عدم فصل صید ماهی به صورت میان مدت باعث می شود تا قیمت کنسرو ماهی کاهش پیدا نکند
قیمت مصرف کننده بعضی از برند های کنسرو ماهی ۲۱۰۰۰ درج شده و به هر میزان که تخفیف و اشانتیون اعمال نمایند قیمت عمده فروش کنسرو ماهی  به قیمت مصرف کننده قبل یعنی ۱۴۹۰۰ نیز نمی توانند به عمده فروشان و شرکت های پخش تحویل نمایند. از این رو فعلا قیمت کنسرو ماهی در بازار با توجه به زمان ماندگاری کنسرو ماهی که دوسال 
استدر خیلی از شهرستان ها با نرخ های متفاوت از برند های مختلف وجود دارد