مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۶ خرداد
افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت واردات کنسانتره میوه و پالپ میوه باعث شده تا قیمت اکثر برند های تولید کننده آبمیوه در بسته بندی تترا پک ُو بسته بندی پت و...
افزایش یابد تا قبل از این با توجه به قیمت مصرف کننده آبمیوه بخصوص نکتار برای مصرف کننده نسبت به میوه ارزش اقتصادی داشت تا به جای میوه از آب میوه 
استفاده کند ول در حال حاضر با توجه به قیمت میوه و فصل میوه ارزش اقتصادی جایگزینی آبمیوه به جای میوه برای مصرف کننده کمتر شده است.