مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۹ يکشنبه ۱ تير
تحلیل بازار مواد غذایی

افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت مواد غذایی مثل گردو ،بادام هندی ،برنج و...که به صورت رسمی و غیر رسمی وارد  کشور می شد شده است 
در حال حاضر قیمت مواد غذایی در استانهای مرزی دارا ی مرز دریایی که بیشتر مواد غذایی  به صورت ته لنجی وارد میشد افزایش بیشتری یافته و عملا با این افزایش قیمت  جنس فاچاق وارد نمی شود