مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۹ جمعه ۶ تير
افزایش قیمت دلار باغث افزایش قیمت خشکبار وارداتی مثل گردو بادام هندی بادام درختی و ... در بازار شده است.
با توجه به اینکه در فصل بهار بساری از باغات گردو را سرما از بین برد چنانچه قیمت دلار هم کاهش یابد به دلیل کم بود گردو در داخل احتمال کاهش قیمت نسبت به بادام هندی کمتر  هست از این روقیمت  بادام درختی و گردو همچنان رو به افزایش است. در حال حاضر اختلاف تخمه آفتاب گردان داخلی با تخمه آفتاب گردان خارجی زیاد هست از این رو این اختلاف قیمت به نفع کشاورزان بوده چرا که قیمت تخمه آفتاب گردان خارجی از لحاظ اقتصادی و کشش بازار به صرفه نیست که وارد شود.