مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
رب گوجه فرنگی با اتمام فصل برداشت گوجه فرنگی  افزایش قیمت خواهد داشت تحرکات بازار و افزایش قیمت مواد بسته بندی بخصوص قوطی و صادرات رب گوجه فرنگی 
و کاهش سطح زیر کشت گوجه فرنگی نسبت به سال قبل همه نشان از آن دارد که با اتمام فصل برداشت گوجه فرنگی قیمت آن در سطح عمده فروشی  افزایش پیدا خواهد کرد 
در حال حاضر قیمت بعضی برند های تولید کننده رب گو جه فرنگی عل الرغم اینکه در فصل برداشت هستیم ولی در سطح عمده فروشی تغییر داشته گر چه اختلاف قیمت مصرف کننده با عمده فروشی 
زیاد است و فعلا در حال حاضر قیمت مصرف کننده رب گوجه فرنگی تغییر نکرده