مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ شهريور
افزایش قیمت کره حیوانی باعث افزایش قیمت چربی شیر یعنی خامه شده است . با این افزایش قیمت خامه به زودی قیمت تمام لبنیات در سطح عمده فروشی تغییر 
خواهد کرد.هر چند که امکان دارد قیمت مصرف کننده خیلی از لبنیات به این سرعت تغییر نکند ولی با این روند افزایش قیمت شیر خام و خامه و همچنین قیمت شیر خشک 
به زودی افزایش قیمت در خیلی از محصولات اتفاق خواهد افتاد.