مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۳ شهريور
افزایش قیمت عسل طبیعی به خاطر کمبود بارندگی که باعث شد مراتع کشور خیلی از لحاظ گل گیاه ضعیف باشد  از این رو زنبور دارانی که عسل طبیعی تولید می کنند امسال برداشت خوبی از کندو های عسل نداشتن در اکثر استانهای کشور و همین میزان برداشت شده نیز از لحاظ طعم بو و مزه دچار کاهش کیفیت شده چون تنوع گل گیاه بسیار کم بوده اما وضعیت تولید کنندگان عسل که بیشتر از شکر استفاده می کننند برای تولید عسل خیلی تفاوت نداشته  فقط چون قیمت شکر دولتی افزایش داشته و سایر هزینه ها مثل قیمت موم باعث شده تا قیمت عسل این تولید کنندگان افزایش داشته باشد .