مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۰ مهر
نوسان بازر آرد نول به خاطر اعلام قیمت گندم برای سال زراعی 1401 می باشد .با توجه به اعلام قیمت گندم و عدم ماندگاری آرد بیشتر از دو ماه که تاریخ انقضا ندارد تمایل اکثر زنجیره تامین به نگهداری گندم هست چون شرایط  نگهداری راحت تری گندم نسبت به آرد دارد.و حساسیت دستگاه های نظارتی نیز نسبت به نگهداری گندم کمتر است. سهمیه آردی که اتحادیه ناوایان برای هر منطقه آرد در نظر گرفته به میزان تعداد جمعیت آن منطقه می باشد .ولی بعضی از نانوایان قسمتی از سهمیه آرد خود را به کارخانه ای که از انجا آرد خبازی می خرند فروش می کنند و این باعث شده که در بعضی شهر ها صف های نانوایی شکل بگیرد و از طرفی این آرد یارانه دار و سهمیه که کارخانه آرد با قیمت بالاتر از نانوا خریده و مقداری هم سود روی این آرد می کشد و به عنوان آرد نول به صورت آزاد به فروش می رساند. یعنی در اصل اصلا چون با نانوا همه شرایط بسته بخشی از سهمیه نانوا مستقیم به آرد نول تبدیل می شود و فقط نانوا ما به تفاوت قیمت آردی که گرفته نشده را می گیرد . متاسفه این بدعت که گذاشته شده بدعت ناپسندی هست که تبدیل به فرهنگی شده چون این صنعت نانوایی هم مجوزات آن انحصاری می باشد .نوسان بازار و قیمت های آن بخشی به خاطر سهمیه هاست که وارد بازار آزاد آرد می شود.و تمایل کمتر فروشنگان گندم به فروش آن چرا که می دانند قیمت گندم تضمین  شده 7500 تومان خریدار دارد.وگرنه زمانی که گندم قیمت آن بود 2800 آرد قیمت آن 5300 تومان بود پس الان که گندم 7500 تومان اعلام شده قطعا قیمت آرد بالای 10 هزارتومان در هر کیلو گرم می باشد.آنچه که مسلم هست سهمیه های متفاوت آرد که مازاد هست باعث نوسان قیمت آرد می شود و گرنه و قتی مصرف معلوم و قیمت گندم معلوم و قیمت آرد مشخص چرا باید قیمت آرد نوسان داشته باشد.