مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ ارديبهشت
شیر خام از دوقسمت چربی شیر (خامه) وشیراسکیم (ماده خشک)  تشکیل شده است. چنانچه قیمت شیرخام ثابت باشد یاافزایش کمی داشته باشد، هر کدام ازاجزاء رشد قیمت داشته باشند. قسمت دیگرمعمولا ثابت یا کاهش قیمت دارد.
در حال حاضر قیمت خامه فله رو به افزایش است، و صادرات پودرشیر خشک نیز ممنوع می باشد. شرکت های تولید کننده پنیر پیتزا نیز به دلیل ماه رمضان فروش کمتری دارند. بنابراین پنیر اولیه کمتر استفاده می کنند وقیمت ماده خشک در بازار افزایش پیدا نمی کند. به احتمال زیاد بعد از ماه رمضان وبا تقاضا بیشتر برای ماست و دوغ  قیمت شیر خشک افزایش پیدا خواهد کرد وبه تبع آن شیر خام نیز افزایش قیمت خواهد داشت.