مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ ارديبهشت
قوانین دولتی و نظارت های زیاد دولت برروی گندم تولید داخل کشور و سرکشی به انبارهای واسطه هایی که سال قبل به شرکت غله گندم تحویل داده اند و اعلام شفاهی به واسطه ها که حق خرید گندم را ندارند. همه تحرکات نوید از این دارد که قیمت خرید تضمینی دولت مناسب نبوده، و احتمالا کمترین گندم امسال تحویل اداره غله خواهد شد. گرچه که دولت سعی دارد با این روش گندم تحویل اداره غله شود ولی بد عهدی دولت در پرداخت به موقع طلب گندم کاران درسال های قبل خبراز بازار آشفته گندم می دهد. با توجه به قیمت جو و قیمت تضمینی گندم توسط دولت احتمالا گندم زیادی به مصرف دام برسد.