مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
 نظارت وتوزیع شکر توسط دولت باعث شده تا قیمت این محصول دربازارکاهش پیدا کند. گرچه که هنوزکارخانجات  شکرآن را به قیمت غیردولتی و بدون فاکتور رسمی حدودا دوبرابرقیمت شکر دولتی، آن هم به افراد خاص می‌فروشند. بوروکراسی های اداری باعث شده تا کارگاه هایی که نیازبه شکر دارند مانند کارگاه های تولید نبات و شکرپنیر علی رغم اینکه مجوزات لازم را دارند ولی سهمیه کمتری نسبت به تولید شان از طرف دولت به آنها تعلق می‌گیرد. بنابراین مجبورند برای ادامه تولیدات خود شکر را ازبازار آزاد با قیمت بالاتری فراهم نمایند  که این امردرآینده نزدیک عملکرد این کارگاه ها را دچار مشکل می نماید، چراکه نظارت های دولت وخواسته های اداره نظارت این گونه می باشد که محصولات تولیدی را به دلیل اینکه به آن ها سهمیه شکرتعلق گرفته، ارزان بفروشند. این درحالی است که بخش اعظم شکر را از بازار آزاد تهیه می نمایند و نمی توانند به ضرر محصول  تولیدی خود را بفروشند.