مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان
باتوجه به اینکه در حال حاضر اکثر شرکت های بسته بندی کره حیوانی، شروع به تولید کره حیوانی از خامه تولید داخل نموده اند؛ جهت حفظ مشتریان خود کره حیوانی داخلی را بسته بندی می نمایند در حالی که هنوز نتوانسته اند طعم و مزه ثابت و حتی رنگ ثابتی به کره خود بدهند.
  • چند نکته که به هنگام خرید کره حیوانی باید بدانید:
تاریخ تولید و انقضاء را چک کنید 
درصد چربی کره را چک کنید
مطمئن شوید که چربی قید شده روی بسته حتماً از نوع چربی گاوی باشد نه چربی حیوان دیگر 
دقت درقیمت مصرف کننده کره کم چرب و پرچرب هر دو برابر است 
قیمت هر درصد چربی 190 تومان
درصد چربی کره 82 درصد
کره کم چرب معمولا 50 درصد