مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ ارديبهشت
مانع زدایی برای بانک ها هنگام اجرای قوانین و بخشنامه در حد شعار باقی می ماند. اولین مانع ایجاد شده برای تولید کنندگان مواد غذایی که از سیستم بانکی کشور وام دریافت کرده اند، تا تولید مواد غذایی نمایند، عدم شفافیت و صادق بودن بانکها با مشتریان( تولید کنندگان مواد غذایی وبدهکاران سیستم بانکی )  هنگام تسویه حساب از محل بند (خ) است. در راستای اجرای بند (خ) توسط بانکها برای تولید کنندگان و کسانی که به سیستم بانکی کشور بدهکار هستند و قرار شده بخشی از سود های توسط تولید کننده پرداخت نگردد و دولت کمکی اندک به بخش تولید کرده باشد .اما با پرداخت مبلغی که بانک محاسبه کرده و توسط تولید کننده پرداخت گردیده ودر سیستم بانکی کشور بدهکار نیست بانک برگه تسویه حساب به کسی که پول بدهی را پرداخت کرده نمی دهند و می گویند قانون و بخشنامه ها بانکی  به صراحت قید کرده که به هیچ عنوان برگه تسویه حساب به مشتری ندهید .از تمام عزیزان تولید کننده که به سیستم بانکی بدهکار هستند مواظب این عدم شفافیت بانک باشند تا حقی از شما عزیزان ضایع نگردد.چرا که پس از تسویه از محل بند (خ) نه وثایق شما آزاد می شود .نه برگه تسویه حساب  بانک بدست شما می دهند.بنابراین با پرداخت شما از محل بند (خ) به سیستم بانکی هیچ مدرک  قانونی به شما نمی دهند  هر چند که هنگام اسعلام از سیستم  بانک شما بدهکار نباشید .چرا که نه وثایق شما را آزاد می کنندو نه رسید تسویه حساب بانکی به شما می دهند. بنابراین بند (خ) توسط بانک  اجرا می شود اما چرا برگه تسویه حساب به تولید کنندگان پرداخت نمی شود یا چرا وثایق تولید کننده آزاد نمی گرد و چرا قبل از تسویه حساب این موارد را به بدهکاران یا مشتریان اعلام نمی کنند همه و همه نشان از عدم صداقت بانک با مشتریان دارد و این که چه کسانی چنین پشتیبانی های از بانک می کنند و چرا چنین پشتیبانی هایی از تولید نمی شود و چه کسانی از تولید قرار هست پشتیبانی کنند. همه. همه در هاله ای از ابهام برای تولید کنندگان هست و امید تنها واژه ایست که تولید کنندگان سر لوحه کار خود قرار داده اند.