مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 روز پیش
ماءالشعیر بلک 1.5 لیتری بطری دلستر
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۲/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۵/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماءالشعير 330cc 42,269,604 36,989,741 21,278 787,084
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماءالشعير 330cc 422,178,243 419,661,709 15,829 6,642,675
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماءالشعير 330cc 30,925,661 36,555,096 18,988 694,103
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماءالشعير 330cc 379,908,639 382,671,968 15,302 5,855,591
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماءالشعير 330cc 379,908,639 382,671,968 15,302 5,855,591
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 2 29,386,047 63
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 2 29,386,047 63
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 2 29,386,047 63
جزییات کالا
برند بهنوش
نام محصول دلستر
طعم بلک
نوع بسته بندی بطری
حجم 1.5 لیتر