مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 سال پیش
آب معدنی 500 سی سی به آب
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ آب 330cc 2,007,118 1,778,442 3,142 5,588
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ آب 330cc 5,539,536 5,421,176 2,757 14,945
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) آب 330cc 3,532,418 3,642,734 2,569 9,357
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب 330cc 1,096,100 1,902,352 2,597 4,940
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب 330cc 3,532,418 3,642,734 2,569 9,357
جزییات کالا
هلدینگ بهنوش
برند به آب
نوع معدنی
حجم 500 سی سی


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی