مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
  • خرید نقدی
  • حجم های بالای 10 تن
  • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
  • تومانتحویلی۹۹/۲/۳۱
  • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۱۷
  • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
  • تومانتحویلی۹۸/۱/۳۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
  • بهنوش
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب 330cc 1,096,100 1,902,352 2,597 4,940
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب 330cc 3,532,418 3,642,734 2,569 9,357
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب 330cc 2,436,318 1,740,382 2,538 4,417
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) آب 330cc 2,436,318 1,740,382 2,538 4,417
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب 330cc 1,996,482 1,262,785 2,540 3,208
جزییات کالا
برند  چشمه رامیان
نوع معدنی
حجم 500 سی سی