مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 27 روز پیش
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۰۱/۳/۱۴
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۰۰/۸/۱۸
 • توماندرب کارخانه۰۰/۸/۱۸
 • توماندرب کارخانه۰۰/۵/۲۴
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۳۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ آب 330cc 2,089,436 2,296,988 7,694 17,674
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ آب 330cc 47,144,264 45,833,603 6,572 301,197
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) آب 330cc 45,054,828 43,536,615 6,512 283,523
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ آب 330cc 2,528,273 3,207,944 8,085 25,937
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ آب 330cc 45,054,828 43,536,615 6,512 283,523
جزییات کالا
برند  چشمه رامیان
نوع معدنی
حجم 500 سی سی