مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
سس کچاپ شیرین 20 گرمی رعنا
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۳۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • تبرک
 • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه سس تن 711 772 99,582,902 76,878
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه سس تن 2,919 2,917 96,790,881 282,339
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه سس تن 2,208 2,145 95,786,014 205,461
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) گروه سس تن 2,208 2,145 95,786,014 205,461
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه سس تن 1,331 1,148 97,186,411 111,570
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه سس تن 2,844 2,768 140,715,318 389,500
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه سس تن 8,280 7,889 142,737,356 1,126,055
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه سس تن 3,739 3,626 143,971,594 522,041
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه سس تن 5,436 5,121 143,830,307 736,555
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) گروه سس تن 5,436 5,121 143,830,307 736,555
جزییات کالا
برند رعنا
نوع قرمز
طعم کچاپ
مزه شیرین
وزن 20 گرم