مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 10 روز پیش
نوشابه 300 سی سی بطری پپسی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۹/۲/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۹/۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه ۹۹/۲/۱۴
 • تومانتحویلی ۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۸
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۱۲
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۹/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۹
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۱۹
جزییات کالا
برند پپسی
حجم 300 سی سی
نوع بسته بندی بطری