مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 5 روز پیش
نوشابه 330 سی سی قوطی پپسی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 95 140 78,299,723 11,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 169 143 75,944,056 10,860
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 169 142 76,087,578 10,859
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 145 101 78,584,158 7,937
جزییات کالا
برند پپسی
حجم 330 سی سی
نوع بسته بندی قوطی