مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 17 روز پیش
آب آشامیدنی 500 سی سی پارسی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب 330cc 1,096,100 1,902,352 2,597 4,940
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب 330cc 3,532,418 3,642,734 2,569 9,357
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب 330cc 2,436,318 1,740,382 2,538 4,417
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) آب 330cc 2,436,318 1,740,382 2,538 4,417
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب 330cc 1,996,482 1,262,785 2,540 3,208
جزییات کالا
برند پارسی
نوع آشامیدنی
حجم 500 سی سی