مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 13 روز پیش
پسته فندوقی فله ای
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۰۰/۷/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
نوع فندقی
انس 30-32
نوع بسته بندی فله