مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 5 روز پیش
آبمیوه هلو 240 سی سی رانی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
 • پگاه آذربابیجان
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه 330cc 20,160,073 16,378,224 14,343 234,907
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه 330cc 43,545,946 39,181,827 13,722 537,660
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه 330cc 23,385,873 22,803,603 13,277 302,753
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه 330cc 23,385,873 22,803,603 13,277 302,753
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه 330cc 16,023,097 14,797,282 13,194 195,238
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 10,903 12,882 42,175,539 543,318
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 27,786 29,218 41,980,072 1,226,578
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 16,883 16,280 41,962,838 683,155
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه هزارلیتر 16,883 16,335 41,825,928 683,260
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 11,131 9,838 41,788,372 411,114
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه تن 390 547 53,142,596 29,069
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع آبميوه تن 969 1,072 52,322,761 56,090
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه تن 579 525 51,468,571 27,021
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه تن 579 525 51,468,571 27,021
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع آبميوه تن 323 342 51,678,363 17,674
جزییات کالا
برند رانی
طعم هلو
حجم 240 سی سی