مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
آبمیوه هلو 240 سی سی رانی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانمصرف کننده۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۳
 • تومانمصرف کننده۰۰/۴/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۵
 • تومانمصرف کننده۰۰/۳/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
 • پگاه آذربابیجان
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع آبميوه 330cc 10,086,697 11,808,547 31,082 367,033
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع آبميوه 330cc 77,691,904 73,155,517 28,478 2,083,304
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع آبميوه 330cc 11,608,211 9,641,454 28,907 278,703
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع آبميوه 330cc 67,605,207 61,346,970 27,976 1,716,271
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه 330cc 67,605,207 61,346,970 27,976 1,716,271
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 12,425 9,803 85,984,999 842,929
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 73,511 71,510 80,484,123 5,755,443
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 11,931 11,235 82,030,579 921,680
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 61,086 61,707 79,610,217 4,912,514
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه هزارلیتر 61,086 61,707 79,610,217 4,912,514
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع آبميوه تن 850 843 108,615,658 91,563
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع آبميوه تن 5,024 4,970 102,733,199 510,584
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع آبميوه تن 746 815 112,087,117 91,351
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع آبميوه تن 4,174 4,127 101,531,621 419,021
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع آبميوه تن 4,174 4,127 101,531,621 419,021
جزییات کالا
برند رانی
طعم هلو
حجم 240 سی سی