مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 ماه پیش
آبمیوه هلو 240 سی سی رانی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۲
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۲۱
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۲۹
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانمصرف کننده۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۳
 • تومانمصرف کننده۰۰/۴/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۵
 • تومانمصرف کننده۰۰/۳/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
 • پگاه آذربابیجان
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع آبميوه 330cc 4,648,953 6,789,673 30,698 208,430
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع آبميوه 330cc 92,067,735 88,805,381 29,055 2,580,278
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه 330cc 87,418,782 82,015,708 28,919 2,371,848
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع آبميوه 330cc 9,726,878 8,860,191 32,566 288,544
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع آبميوه 330cc 87,418,782 82,015,708 28,919 2,371,848
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع آبميوه هزارلیتر 7,005 9,691 86,779,269 841,010
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع آبميوه هزارلیتر 111,204 112,556 81,896,457 9,217,990
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 104,198 102,865 81,436,427 8,376,980
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه هزارلیتر 104,198 102,865 81,436,427 8,376,980
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 6,728 6,416 80,620,805 517,330
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع آبميوه تن 548 573 120,094,241 68,814
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع آبميوه تن 8,710 8,976 105,966,355 951,154
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع آبميوه تن 8,162 8,403 105,003,213 882,342
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه تن 8,162 8,403 105,002,975 882,340
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع آبميوه تن 703 704 104,133,523 73,310
جزییات کالا
برند رانی
طعم هلو
حجم 240 سی سی