مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 6 ماه پیش
آبمیوه نکتار پرتقال 200 سی سی سن ایچ
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
 • پگاه آذربابیجان
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه 330cc 11,284,795 9,687,399 22,771 220,591
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه 330cc 133,982,270 133,481,702 17,226 2,299,379
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع آبميوه 330cc 7,236,090 7,649,122 21,022 160,799
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع آبميوه 330cc 122,697,475 123,794,303 16,792 2,078,788
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه 330cc 122,697,475 123,794,303 16,792 2,078,788
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 12,026 11,677 67,085,903 783,423
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 103,405 103,647 53,909,521 5,587,610
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه هزارلیتر 91,379 91,970 52,236,448 4,804,187
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 10,201 9,239 64,517,544 596,084
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 91,379 91,970 52,236,448 4,804,187
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه تن 583 729 90,488,340 65,966
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه تن 7,997 8,052 67,320,417 542,064
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع آبميوه تن 779 539 90,612,245 48,840
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع آبميوه تن 7,414 7,323 65,014,065 476,098
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه تن 7,414 7,323 65,014,065 476,098
جزییات کالا
برند سن ایچ
طعم پرتقال
حجم 200 سی سی