مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
آبمیوه نکتار پرتقال 200 سی سی سن ایچ
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
 • پگاه آذربابیجان
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع آبميوه 330cc 4,648,953 6,789,673 30,698 208,430
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع آبميوه 330cc 92,067,735 88,805,381 29,055 2,580,278
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه 330cc 87,418,782 82,015,708 28,919 2,371,848
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع آبميوه 330cc 9,726,878 8,860,191 32,566 288,544
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع آبميوه 330cc 87,418,782 82,015,708 28,919 2,371,848
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع آبميوه هزارلیتر 7,005 9,691 86,779,269 841,010
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع آبميوه هزارلیتر 111,204 112,556 81,896,457 9,217,990
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 104,198 102,865 81,436,427 8,376,980
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه هزارلیتر 104,198 102,865 81,436,427 8,376,980
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 6,728 6,416 80,620,805 517,330
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع آبميوه تن 548 573 120,094,241 68,814
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع آبميوه تن 8,710 8,976 105,966,355 951,154
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع آبميوه تن 8,162 8,403 105,003,213 882,342
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه تن 8,162 8,403 105,002,975 882,340
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع آبميوه تن 703 704 104,133,523 73,310
جزییات کالا
برند سن ایچ
طعم پرتقال
حجم 200 سی سی