مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 8 روز پیش
عدس کانادایی فله
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
نوع کانادایی