مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 6 روز پیش
لپه ایرانی فله
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
نوع ایرانی
وزن 1 کیلوگرم