مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 روز پیش
لوبیا سفید فله ای
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
نوع سفید