مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 روز پیش
شکر آزاد فله ای
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۶
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۹/۱۱
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۸
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۸/۶
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۲۳
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۲۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۱۱/۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۹
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۸/۱
جزییات کالا
بسته بندی  فله
وزن 1 کیلوگرم


ads1
ads1