مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 20 روز پیش
شکر آزاد فله ای
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۰۱/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۹
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۳۱
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۲۸
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۲۲
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۹
 • توماندرب کارخانه۰۰/۹/۲۰
 • توماندرب کارخانه۰۰/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۰
 • توماندرب کارخانه۰۰/۷/۱۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۶/۲۸
 • توماندرب کارخانه۰۰/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱۷
 • توماندرب کارخانه۰۰/۶/۹
 • توماندرب کارخانه۰۰/۶/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۲۵
 • توماندرب کارخانه۰۰/۵/۲۰
 • توماندرب کارخانه۰۰/۵/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۳
 • توماندرب کارخانه۰۰/۴/۸
 • توماندرب کارخانه۰۰/۴/۳
 • توماندرب کارخانه۰۰/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۳
 • توماندرب کارخانه۰۰/۳/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۲
 • توماندرب کارخانه۰۰/۲/۲۰
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱/۲۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۳۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • قند چارمهال بختیاری
 • قند خوی
 • قند شیروان
 • قند قزوین
 • قند مرودشت
قند چارمهال بختیاری
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکر توليدي از چغندر قند تن 0 5,310 125,275,518 665,213
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکر توليدي از چغندر قند تن 41,657 41,455 126,676,324 5,251,367
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکرحاصل از تصفيه خام خريداري تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکرحاصل از تصفيه خام خريداري تن 2,041 2,041 80,663,890 164,635
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شکرحاصل از تصفيه خام خريداري تن 2,041 2,041 80,663,890 164,635
قند خوی
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکرچغندربهاره تن 0 1,821 141,285,008 257,280
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکرچغندربهاره تن 43,898 43,556 127,130,705 5,537,305
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکرناشي ازشکرخام-داخلي تن 0 825 149,067,879 122,981
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکرناشي ازشکرخام-داخلي تن 5,466 2,189 132,480,585 290,000
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شکرچغندربهاره تن 43,898 41,735 126,513,118 5,280,025
قند شیروان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 0 0 0
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 0 0 0
قند قزوین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکر توليدي از چغندر تن 0 145 127,000,000 18,415
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکر توليدي از چغندر تن 42,107 36,917 126,131,972 4,656,414
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکر توليدي از شکر خام تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شکر توليدي از شکر خام تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شکر توليدي از شکر خام تن 0 0 0 0
قند مرودشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ شکر سفيد تن 4,187 1,787 126,241,746 225,594
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ شکر سفيد تن 4,187 1,787 126,241,746 225,594
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ شکر سفيد تن 0 6 20,000,000 120
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ شکر سفيد تن 0 6 20,000,000 120
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) شکر سفيد تن 0 0 0 0
جزییات کالا
بسته بندی  فله
وزن 1 کیلوگرم