تهران فی مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 روز پیش
شکر آزاد فله ای
تحویلی تومان 5,900
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • 5,900تومانتحویلی ۹۸/۲/۳۰
 • 6,800تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۸
 • 7,350تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۳
 • 8,100تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۱
 • 7,100تومانتحویلی ۹۸/۲/۴
 • 6,700تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۶
 • 7,100تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۴
 • 5,200تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲۷
 • 5,000تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۲۱
 • 5,750تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۱
 • 5,600تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۹
 • 4,500تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۵
 • 4,300تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۸
 • 4,100تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۴
 • 3,650تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۳
 • 3,500تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۸
 • 3,540تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۶
 • 3,400تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۹
 • 3,360تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳
 • 3,150توماندرب کارخانه ۹۷/۱۱/۳
 • 3,200تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۹
 • 3,300توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱۸
 • 3,500تومانتحویلی ۹۷/۹/۱۱
 • 3,150تومانتحویلی ۹۷/۹/۴
 • 3,090توماندرب کارخانه ۹۷/۹/۱
 • 3,090توماندرب کارخانه ۹۷/۸/۱
جزییات کالا
بسته بندی  فله
وزن 1 کیلوگرم