مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 10 روز پیش
شکر آزاد فله ای
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۳۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • قند چارمهال بختیاری
 • قند شیروان
 • قند قزوین
 • قند مرودشت
قند چارمهال بختیاری
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکرحاصل از تصفيه خام خريداري تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکرحاصل از تصفيه خام خريداري تن 0 362 40,500,000 14,661
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر توليدي از چغندر قند تن 5,454 4,440 62,600,901 277,948
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر توليدي از چغندر قند تن 9,350 4,440 62,600,901 277,948
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شکر توليدي از چغندر قند تن 3,896 0 0 0
قند شیروان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 542 44,217,712 23,966
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 2,892 41,196,750 119,141
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 2,350 40,500,000 95,175
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 2,350 40,500,000 95,175
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شکر استحصالي از شکر خام خريداري تن 0 0 0 0
قند قزوین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر توليدي از چغندر تن 5,043 1,734 63,004,037 109,249
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر توليدي از چغندر تن 6,351 1,760 62,669,318 110,298
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر توليدي از شکر خام تن 67 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر توليدي از شکر خام تن 67 10 40,500,000 405
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شکر توليدي از شکر خام تن 0 10 40,500,000 405
قند مرودشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر سفيد تن 1,209 10 74,600,000 746
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر سفيد تن 6,691 4,300 43,195,349 185,740
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر سفيد تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شکر سفيد تن 11,398 10,967 28,545,728 313,061
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شکر سفيد تن 11,398 10,967 28,545,728 313,061
جزییات کالا
بسته بندی  فله
وزن 1 کیلوگرم


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی