مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 روز پیش
خرمای زاهدی درجه یک فله ای
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
نوع زاهدی
بسته بندی فله