مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
 انرژی زا 250 سی سی قوطی سینرژی بهنوش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۵/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 7,023,284 4,526,051 31,524 142,679
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 14,704,533 13,038,248 29,958 390,594
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 7,681,249 8,512,197 29,125 247,915
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 3,437,964 3,681,594 30,516 112,348
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 7,681,249 8,512,197 29,125 247,915
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 173 150 147,229,236 22,158
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 523 497 120,887,625 60,156
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه انرژي زا هزارلیتر 350 347 109,466,755 37,998
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 174 193 109,453,172 21,222
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 350 347 109,466,755 37,998
جزییات کالا
برند بهنوش
نام محصول سینرژی
حجم 250 سی سی
نوع بسته بندی قوطی