مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
 انرژی زا 250 سی سی قوطی سینرژی بهنوش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۰۱/۲/۲۷
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۲۷
 • توماندرب کارخانه۰۰/۳/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۵/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 2,204,157 2,625,664 76,597 201,117
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 37,534,826 36,023,681 51,930 1,870,726
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 35,330,669 33,398,017 49,991 1,669,609
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 3,665,294 3,200,511 73,623 235,630
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 35,330,669 33,398,017 49,991 1,669,609
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 413 340 188,641,854 64,317
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 413 340 188,641,854 64,317
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 285 196 181,184,835 35,602
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 1,749 1,665 152,340,598 253,653
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) نوشابه انرژي زا هزارلیتر 1,463 1,468 148,481,056 218,050
جزییات کالا
برند بهنوش
نام محصول سینرژی
حجم 250 سی سی
نوع بسته بندی قوطی