مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 21 روز پیش
 انرژی زا 250 سی سی قوطی سینرژی بهنوش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۵/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 3,437,964 3,681,594 30,516 112,348
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 7,681,249 8,512,197 29,125 247,915
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 4,243,285 4,830,603 28,064 135,567
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 4,243,285 4,830,603 28,064 135,567
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع نوشابه و انرژي زا 330cc 3,497,576 3,325,706 30,166 100,323
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 174 193 109,453,172 21,222
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 350 347 109,466,755 37,998
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 176 153 109,640,523 16,775
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه انرژي زا هزارلیتر 176 153 109,483,945 16,775
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ نوشابه انرژي زا هزارلیتر 136 117 110,000,000 12,870
جزییات کالا
برند بهنوش
نام محصول سینرژی
حجم 250 سی سی
نوع بسته بندی قوطی