مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 روز پیش
پودر شیر خشک 1 کیلوگرمی جلگه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 231 583 369,567,753 215,458
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 3,500 4,170 293,485,612 1,223,835
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 167 75 349,573,333 26,218
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير خشک تن 284 304 362,049,342 110,063
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير خشک تن 284 304 362,049,342 110,063
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ پودر پروتئين تن 4 5 973,200,000 4,866
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ پودر پروتئين تن 4 5 973,200,000 4,866
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پودر پروتئين تن 31 12 1,203,000,000 14,436
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ محصولات پودري تن 491 247 138,271,255 34,153
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ محصولات پودري تن 491 247 138,271,255 34,153
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ محصولات پودري تن 0 437 317,926,773 138,934
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ محصولات پودري تن 3,606 2,284 241,224,606 550,957
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ محصولات پودري تن 373 149 151,637,584 22,594
جزییات کالا
برند جلگه
درصد چربی 1.5 درصد
اسیدیته 0.15-0.17
ph 6.2-6.3
رنگ  سفید کرم
مزه  نرمال
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی