مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 26 روز پیش
پودر آب پنیر 1 کیلوگرمی صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه خراسان
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ آب پنير تن 40 27 47,000,000 1,269
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ آب پنير تن 40 27 47,000,000 1,269
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ آب پنير تن 10 13 54,769,231 712
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ آب پنير تن 107 94 107,441,860 10,164
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ آب پنير تن 14 12 54,583,333 655
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ پودر آب پنير تن 10 31 143,483,871 4,448
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ پودر آب پنير تن 10 31 143,483,871 4,448
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پودر آب پنير تن 17 30 145,300,000 4,359
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پودر آب پنير تن 229 187 111,566,845 20,863
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پودر آب پنير تن 24 5 147,800,000 739
جزییات کالا
برند  صباح
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی