مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 5 روز پیش
پودر آب پنیر 1 کیلوگرمی صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه خراسان
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب پنير تن 8 6 124,166,667 745
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب پنير تن 23 21 139,476,190 2,929
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب پنير تن 15 15 145,600,000 2,184
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) آب پنير تن 15 15 145,600,000 2,184
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب پنير تن 9 9 149,555,556 1,346
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ پودر آب پنير تن 6 2 70,500,000 141
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پودر آب پنير تن 38 7 66,285,714 464
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) پودر آب پنير تن 32 5 64,600,000 323
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پودر آب پنير تن 10 1 60,000,000 60
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پودر آب پنير تن 32 5 64,600,000 323
جزییات کالا
برند  صباح
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی