مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
پودر آب پنیر 1 کیلوگرمی صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه خراسان
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ آب پنير تن 36 32 112,625,000 3,604
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ آب پنير تن 312 338 66,500,000 22,477
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) آب پنير تن 276 306 61,676,471 18,873
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ آب پنير تن 48 50 88,980,000 4,449
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ آب پنير تن 276 317 59,548,896 18,877
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پودر آب پنير تن 26 51 228,156,863 11,636
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ پودر آب پنير تن 167 137 211,255,474 28,942
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ پودر آب پنير تن 12 26 248,807,692 6,469
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ پودر آب پنير تن 141 86 201,232,558 17,306
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) پودر آب پنير تن 141 86 201,232,558 17,306
جزییات کالا
برند  صباح
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی