مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 10 ماه پیش
پودر آب پنیر 1 کیلوگرمی صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۱۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه خراسان
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آب پنير تن 16 26 159,307,692 4,142
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آب پنير تن 420 447 83,753,915 37,438
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ آب پنير تن 404 421 79,087,886 33,296
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) آب پنير تن 404 421 79,087,886 33,296
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ آب پنير تن 36 32 112,625,000 3,604
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پودر آب پنير تن 10 6 320,000,000 1,920
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پودر آب پنير تن 258 153 219,856,209 33,638
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پودر آب پنير تن 248 147 215,768,707 31,718
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پودر آب پنير تن 248 147 215,768,707 31,718
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پودر آب پنير تن 26 51 228,156,863 11,636
جزییات کالا
برند  صباح
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی