مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 13 روز پیش
پودر شیر خشک 1 کیلوگرمی مونترا
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير خشک تن 278 254 181,539,370 46,111
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير خشک تن 618 922 221,380,694 204,113
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير خشک تن 340 668 236,529,940 158,002
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 340 668 236,529,940 158,002
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير خشک تن 77 414 238,161,836 98,599
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير خشک تن 250 154 184,305,195 28,383
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير خشک تن 798 199 177,633,166 35,349
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پودر پروتئين تن 0 2 504,000,000 1,008
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پودر پروتئين تن 4 3 589,666,667 1,769
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پودر پروتئين تن 4 1 761,000,000 761
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات پودري تن 96 48 215,583,333 10,348
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات پودري تن 721 257 192,159,533 49,385
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ محصولات پودري تن 625 209 186,779,904 39,037
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) محصولات پودري تن 625 209 186,779,904 39,037
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ محصولات پودري تن 195 156 164,775,641 25,705
جزییات کالا
درصد پروتئین 31 تا 33
اسیدیته 14 تا 16
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی