مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 روز پیش
پودر شیر خشک 1 کیلوگرمی مونترا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير خشک تن 278 254 181,539,370 46,111
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير خشک تن 618 922 221,380,694 204,113
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير خشک تن 340 668 236,529,940 158,002
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 340 668 236,529,940 158,002
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير خشک تن 77 414 238,161,836 98,599
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير خشک تن 265 118 233,559,322 27,560
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير خشک تن 1,063 317 198,451,104 62,909
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ پودر پروتئين تن 1 24 558,708,333 13,409
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پودر پروتئين تن 5 27 562,148,148 15,178
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 798 199 177,633,166 35,349
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ محصولات پودري تن 257 264 254,159,091 67,098
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ محصولات پودري تن 978 521 223,575,816 116,483
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات پودري تن 96 48 215,583,333 10,348
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات پودري تن 721 257 192,159,533 49,385
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) محصولات پودري تن 721 257 192,159,533 49,385
جزییات کالا
درصد پروتئین 31 تا 33
اسیدیته 14 تا 16
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی