مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 روز پیش
پودر شیر خشک 1 کیلوگرمی مونترا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۹/۱/۱۰
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۱۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۲/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۰
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۹/۷
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۸
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۱۱/۸
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۶/۲۵
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۵/۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۴/۲۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۴/۱۹
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۳/۱۲
جزییات کالا
درصد پروتئین 31 تا 33
اسیدیته 14 تا 16
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی