مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 ماه پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۵/۴
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
برند چمنی
وزن 100 گرم
نوع بسته بندی نمکپاشی