مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 7 روز پیش
کشمش تیزابی فله ای
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۱۴
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۷/۱۲
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۳
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۲۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۲
جزییات کالا
نوع تیزابی
بسته بندی  فله 


ads1
ads1