مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 24 روز پیش
کشمش تیزابی فله ای
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
نوع تیزابی
بسته بندی  فله