مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت
نوشابه 1.5 لیتری بطری کوکاکولا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۸
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی ۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۵/۱۳
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۳/۲۰
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۲/۲
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۱/۲۵
 • توماندرب کارخانه ۹۸/۱/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۳۰
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۲
جزییات کالا
برند کوکا کولا
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری