مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 روز پیش
نوشابه 1.5 لیتری بطری کوکاکولا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۷/۵
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۱/۴/۸
 • توماندرب کارخانه۰۱/۳/۱۴
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۰۱/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۰۱/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۲۹
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۲۲
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۴
 • توماندرب کارخانه۰۰/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۹
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲
 • تومانمصرف کننده۰۰/۳/۲۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۶
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۰
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۹
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 191 234 129,006,058 30,237
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 191 234 129,006,058 30,237
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه گازدار هزارلیتر 217 211 124,197,114 26,255
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه گازدار هزارلیتر 1,907 1,863 97,299,790 181,360
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 1,690 1,652 93,858,969 155,105
جزییات کالا
برند کوکا کولا
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری