مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 5 روز پیش
نوشابه 1.5 لیتری بطری کوکاکولا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 188 180 79,627,778 14,333
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 452 463 78,134,287 36,219
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 95 140 78,299,723 11,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
جزییات کالا
برند کوکا کولا
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری 


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی