مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 17 روز پیش
نوشابه 1.5 لیتری بطری کوکاکولا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 95 140 78,299,723 11,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 169 143 75,944,056 10,860
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 169 142 76,087,578 10,859
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 145 101 78,584,158 7,937
جزییات کالا
برند کوکا کولا
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری