مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 8 روز پیش
نوشابه 1.5 لیتری بطری کانادا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 188 180 79,627,778 14,333
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 452 463 78,134,287 36,219
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 95 140 78,299,723 11,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 264 283 77,186,239 21,886
جزییات کالا
برند کانادا
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری