مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 23 روز پیش
ماءالشعیر کلاسیک 1 لیتری دلستر
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۲/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۵/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۱۳
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع ماءالشعير 330cc 40,040,576 33,725,764 24,502 826,332
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع ماءالشعير 330cc 40,040,576 33,725,764 24,502 826,332
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماءالشعير 330cc 42,269,604 36,989,741 21,278 787,084
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماءالشعير 330cc 422,178,243 419,661,709 15,829 6,642,675
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماءالشعير 330cc 30,925,661 36,555,096 18,988 694,103
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 0 0 0
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 2 29,386,047 63
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماء الشعير هزارلیتر 0 2 29,386,047 63
جزییات کالا
برند بهنوش
نام محصول دلستر
طعم کلاسیک
حجم 1 لیتر
نوع بسته بندی بطری