مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 ماه پیش
آب آشامیدنی 500 سی سی رعنا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۲۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب 330cc 1,096,100 1,902,352 2,597 4,940
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب 330cc 3,532,418 3,642,734 2,569 9,357
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب 330cc 2,436,318 1,740,382 2,538 4,417
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) آب 330cc 2,436,318 1,740,382 2,538 4,417
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب 330cc 1,996,482 1,262,785 2,540 3,208
جزییات کالا
برند رعنا
نوع  آشامیدنی
حجم 500 سی سی 
نوع بسته بندی بطری