مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 1 0 545,727,273 480
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 4 1 551,235,897 1,074
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 2 1 595,000,000 595
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 2 1 555,766,355 594
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 2 1 592,000,000 592
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن نباتي تن 15,466 14,772 82,040,617 1,211,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن نباتي تن 208,183 210,868 77,551,274 16,353,082
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن نباتي تن 192,717 196,096 77,213,090 15,141,178
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 192,717 196,096 77,213,090 15,141,178
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن نباتي تن 29,129 30,558 80,605,046 2,463,129
جزییات کالا
برند رعنا
نوع سرخ کردنی
مدل مایع
حجم 5 لیتر
نوع بسته بندی بطری