مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
روغن جامد 5 کیلوگرمی حلب لادن
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 1 1 989,556,522 1,137
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 26 10 663,218,324 6,804
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 24 9 622,023,052 5,666
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 2 0 830,294,872 647
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ روغن کنجد هزارلیتر 24 9 622,023,052 5,666
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن نباتي تن 40,774 40,442 118,866,846 4,807,213
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روغن نباتي تن 111,181 111,832 109,020,280 12,191,956
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ روغن نباتي تن 34,794 35,808 104,149,576 3,729,388
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ روغن نباتي تن 70,407 71,390 103,442,261 7,384,743
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 70,407 71,390 103,442,261 7,384,743
جزییات کالا
برند لادن
مدل جامد
وزن 5 کیلوگرم
نوع بسته بندی حلب