مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ساعت پیش
روغن جامد 5 کیلوگرمی حلب لادن
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
 • روغن لادن (بهشهر)
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 1 0 545,727,273 480
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 4 1 551,235,897 1,074
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 2 1 595,000,000 595
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) روغن کنجد هزارلیتر 2 1 555,766,355 594
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن کنجد هزارلیتر 2 1 592,000,000 592
روغن لادن (بهشهر)
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن نباتي تن 15,466 14,772 82,040,617 1,211,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ روغن نباتي تن 208,183 210,868 77,551,274 16,353,082
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ روغن نباتي تن 192,717 196,096 77,213,090 15,141,178
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) روغن نباتي تن 192,717 196,096 77,213,090 15,141,178
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ روغن نباتي تن 29,129 30,558 80,605,046 2,463,129
جزییات کالا
برند لادن
مدل جامد
وزن 5 کیلوگرم
نوع بسته بندی حلب