مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 سال پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
  • خرید نقدی
  • حجم های بالای 10 تن
  • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
  • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
  • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
  • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
  • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
  • پگاه آذربابیجان
  • پگاه خراسان
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب پنير تن 8 6 124,166,667 745
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ آب پنير تن 23 21 139,476,190 2,929
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب پنير تن 15 15 145,600,000 2,184
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) آب پنير تن 15 15 145,600,000 2,184
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ آب پنير تن 9 9 149,555,556 1,346
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پودر آب پنير تن 10 1 60,000,000 60
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پودر آب پنير تن 32 5 64,600,000 323
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پودر آب پنير تن 22 4 65,750,000 263
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) پودر آب پنير تن 22 4 65,750,000 263
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ پودر آب پنير تن 69 38 55,210,526 2,098
جزییات کالا
برند درین
نوع سنتی
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرم