مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 24 روز پیش
ماکارونی رشته ای 700 گرمی 1.2 میلی متر تک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۳۰
 • تومانمصرف کننده۰۱/۲/۳۰
 • تومانمصرف کننده۰۰/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماکاروني فرمي تن 3,135 2,974 107,017,485 318,270
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماکاروني فرمي تن 35,201 34,804 102,374,612 3,563,046
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماکاروني رشته اي تن 10,583 9,553 82,535,225 788,459
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماکاروني رشته اي تن 157,196 153,030 80,342,031 12,294,741
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ماکاروني فرمي تن 32,066 31,830 101,940,811 3,244,776
جزییات کالا
برند تک
نوع رشته ای
قطر 1.2 میلی متر
وزن 700 گرم