مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 15 روز پیش
کشمش تیزابی قوچان 8.5 کیلوگرمی کارتن چمنی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
 برند چمنی
نوع تیزابی
وزن 8.5 کیلوگرم
بسته بندی کارتن