مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 13 روز پیش
کره حیوانی 82 درصد چربی 100 گرمی پاک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۱
 • تومانمصرف کننده۰۰/۷/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری شریف آباد
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ کره تن 67 177 808,180,791 143,048
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ کره تن 849 912 784,417,763 715,389
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 782 735 778,695,238 572,341
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ کره تن 275 164 793,219,512 130,088
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ کره تن 782 735 778,695,238 572,341
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع کره تن 84 82 772,804,878 63,370
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع کره تن 653 484 662,349,174 320,577
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 569 402 639,818,408 257,207
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع کره تن 91 64 705,234,375 45,135
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع کره تن 569 402 639,818,408 257,207
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ کره تن 61 71 755,647,887 53,651
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ کره تن 255 219 730,082,192 159,888
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 194 148 717,817,568 106,237
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ کره تن 83 68 671,088,235 45,634
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ کره تن 194 148 717,817,568 106,237
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع کره تن 61 1 820,000,000 820
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 61 1 820,000,000 820
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع کره تن 1 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع کره تن 61 1 820,000,000 820
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
جزییات کالا
برند پاک
نوع  حیوانی
وزن 100 گرم
درصد چربی 82 درصد
نوع بسته بندی فویل آلومینیوم