مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 ماه پیش
کره حیوانی 15 گرمی ونک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ کره تن 479 569 382,321,617 217,541
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ کره تن 1,337 1,064 362,629,699 385,838
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ کره تن 858 495 339,993,939 168,297
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 858 495 339,993,939 168,297
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ کره تن 363 308 344,064,935 105,972
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کره تن 87 26 366,269,231 9,523
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کره تن 362 85 364,247,059 30,961
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع کره تن 275 59 363,355,932 21,438
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 275 59 363,355,932 21,438
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع کره تن 184 161 305,068,323 49,116
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ کره تن 21 66 347,030,303 22,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ کره تن 116 148 344,135,135 50,932
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ کره تن 95 82 341,804,878 28,028
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 95 82 341,804,878 28,028
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ کره تن 80 66 343,969,697 22,702
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع کره تن 0 0 392,857,143 275
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع کره تن 0 0 392,857,143 275
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 0 0 392,857,143 275
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع کره تن 0 0 392,857,143 275
جزییات کالا
برند ونک
نوع حیوانی
وزن 15 گرم
نوع بسته بندی فویل آلومینیوم