مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
شیر پرچرب 3 درصد چربی 1 لیتری بطری پاک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۱۱/۳
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۷/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۷/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۶/۲۴
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۸/۴/۱۵
 • تومانمصرف کننده ۹۸/۴/۱۵
 • تومانتحویلی ۹۸/۲/۲۶
 • تومانتحویلی ۹۸/۱/۷
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی ۹۷/۱۰/۱۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۱۰/۱۵
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۸/۱۹
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۸/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۹
 • تومانتحویلی ۹۷/۸/۱۴
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۸/۱۴
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۷/۱۱
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۷/۱۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۷/۱۱
 • تومانمصرف کننده ۹۷/۳/۱
 • توماندرب کارخانه ۹۷/۳/۱
 • تومانتحویلی ۹۷/۳/۱
جزییات کالا
برند پاک
فرآیند تولید پاستوریزه
حجم 1 لیتر
میزان چربی پرچرب
درصد چربی 3 درصد
نوع بسته بندی بطری