مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 21 روز پیش
کنسرو ماهی 180 گرمی بندرعباس
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
برای این گروه کالایی هیچ آماری ثبت نشده است.
جزییات کالا
برند بندرعباس
وزن 180 گرم