مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 5 ماه پیش
کره حیوانی 1 کیلوگرمی فله ای فونترا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ کره تن 128 121 782,256,198 94,653
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ کره تن 253 424 771,018,868 326,912
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ کره تن 15 152 781,184,211 118,740
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ کره تن 125 303 766,531,353 232,259
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 125 303 766,531,353 232,259
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ انواع کره تن 152 49 681,204,082 33,379
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ انواع کره تن 316 108 694,212,963 74,975
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 164 59 705,016,949 41,596
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع کره تن 164 59 705,016,949 41,596
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع کره تن 164 59 705,016,949 41,596
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ کره تن 18 11 778,272,727 8,561
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ کره تن 49 63 715,492,063 45,076
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ کره تن 13 26 724,500,000 18,837
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ کره تن 31 52 702,211,538 36,515
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 31 52 702,211,538 36,515
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع کره تن 12 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع کره تن 60 1 820,000,000 820
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ انواع کره تن 23 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ انواع کره تن 48 1 820,000,000 820
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 48 1 820,000,000 820
جزییات کالا
برند فونترا
نوع حیوانی
نوع بسته بندی فله
توضیحات وارداتی