مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
کره حیوانی 1 کیلوگرمی فله ای فونترا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری شریف آباد
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ کره تن 94 255 788,980,392 201,190
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ کره تن 1,269 1,345 788,873,606 1,061,035
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ کره تن 326 178 811,550,562 144,456
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ کره تن 1,175 1,090 788,848,624 859,845
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) کره تن 1,175 1,090 788,848,624 859,845
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع کره تن 95 116 888,862,069 103,108
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع کره تن 819 681 718,747,430 489,467
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع کره تن 71 81 812,123,457 65,782
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع کره تن 724 565 683,821,239 386,359
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع کره تن 724 565 683,821,239 386,359
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ کره تن 145 37 867,810,811 32,109
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ کره تن 439 286 753,884,615 215,611
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ کره تن 39 30 787,133,333 23,614
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ کره تن 294 249 736,955,823 183,502
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) کره تن 294 249 736,955,823 183,502
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع کره تن 38 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع کره تن 114 1 820,000,000 820
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع کره تن 15 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع کره تن 76 1 820,000,000 820
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع کره تن 76 1 820,000,000 820
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ گروه کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
جزییات کالا
برند فونترا
نوع حیوانی
نوع بسته بندی فله
توضیحات وارداتی